De vaste commissie voor Justitie en Veiligheid heeft een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de minister van Justitie en Veiligheid over de brief d.d. 7 december 2017 inzake reactie op uitzending Nieuwsuur d.d. 6 december 2017 over het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC) (2017Z17342).

Bij brief heeft de minister deze vragen beantwoord. Vragen en antwoorden zijn hieronder als PDF te downloaden.

Bijlagen