Nieuw Kabinet start experiment met wietteelt

Het nieuwe kabinet wil een experiment starten met de kweek van legale wiet. Haagse bronnen bevstigen berichtgeving over de proef. In 6 tot 10 gemeenten mag straks wiet worden verkocht die is geteelt door een -of meer  door de overheid aangewezen organisaties. Het experiment moet duidelijkheid maken of de criminalitiet door legale wietteelt afneemt en of de wiet minder schadelijke stoffen bevat. 
Meerdere telers zullen de wiet gaan telen zodat niet de indruk ontstaat dat het om "staatswiet"gaat.

Voorzitter Rick Brand van de Actieve Bredase Coffeeshops noemt de signalen uit Den Haag "heel goed nieuws" - 'wij juichen dit toe. Uit enquettes blijkt dat 70% van de bevolking achter dit voornemen staat". 

Maandag of dinsdag verschijnt het kersverse regeerakkoord en wordt duidelijk hoe de plannen er concreet uit komen te zien.
Wordt vervolgd